ขั้ว นีออน กันน้ำ T8 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36W LH-974 (R-35)
67.00 บาท
112.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

LH-974

ขั้วนีออนกันน้ำ T8

สำหรับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36W