ขั้ว นีออน กันน้ำ T8 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18W LH-972 (R-35)
60.00 บาท
100.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

LH-972

ขั้วนีออนกันน้ำ T8

สำหรับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18W