โคม ดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว ขอบขาว ขั้ว E27 (Q-11)
93.00 บาท
155.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว ขอบขาว

ขั้ว E27

ขนาดขอบใน Ø 11.5 cm.

ขนาดสินค้า Ø 14.2x12.5 cm.