กราวด์ โหลด ชุบ ทองแดง ขนาด 1.8 เมตร (ข-24)
100.00 บาท
167.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กราวด์โหลดชุบทองแดง ขนาด 1.8 เมตร

เหมาะสำหรับระบบสายดินในระบบไฟฟ้า

มีแคลมป์หัวใจสำหรับยึด