กราวด์ โหลด ชุบ ทองแดง ขนาด 0.5 เมตร (50 เซน) (ข-24)
44.00 บาท
73.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กราวด์โหลดชุบทองแดง ขนาด 0.5 เมตร (50 เซน)

เหมาะสำหรับระบบสายดินในระบบไฟฟ้า

มีน็อตสำหรับยึด