รางปลั๊ก 4 ช่อง 4 สวิตซ์ (V-18)
159.00 - 173.00 บาท
265.00 - 288.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

รางปลั๊ก 4 ช่อง 4 สวิตซ์

3 เมตร และ 5 เมตร

ทนกระแสสูงสุด 2500W

ขนาดสายไฟ 0.75mm2