ปลั๊ก 4 ช่อง สีเหลือง (S-38) + PCL
65.00 บาท
108.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ปลั๊ก 4 ช่อง สีเหลือง

ปลั๊กเดี่ยว 2 ช่อง เสียบกลม-แบน

ปลั๊ก Universal (สากล) 2 ช่อง

16A 250V ทนกระแสสูงสุด 2500W

ขนาดสินค้า 11.3x7.4x4.2 cm.