ปลั๊ก แปลง 1 ช่อง มีสวิตซ์ DATA เต้ารับ เอนกประสงค์ สวิตซ์ไฟคละสี (S-17)
67.00 บาท
112.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สวิตซ์ไฟคละสี

ปลั๊กแปลง 1 ช่อง

มีสวิตซ์เปิด-ปิด

ทนกระแสสูงสุด 2,000W

เต้ารับ เอนกประสงค์

AC 250V - 10A

ขนาดสินค้า 6.4x4.6x4.3 cm.