ขั้ว ห้อย E27 ติด เพดาน (R-26)
219.00 บาท
365.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ขั้วห้อย E27 ติดเพดาน

MAX 40W

110-240V

50-60Hz

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง