สายไฟ VCT 2x1.5 ยาว 5 เมตร สายไฟ ต่อ อุปกรณ์ ไฟฟ้า สายไฟ DIY (R-24)
126.00 บาท
210.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สายไฟต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

สายไฟ DIY

ปลั๊กเสียบ 2 ขากลม

ความยาวสาย 5 เมตร

สายไฟ VCT 2x1.5 sq.mm.

มอก. TIS 11-2553