ขั้ว กระเบื้อง E27 หุ้มยาง สายยาว 10 เมตร (R-22)
126.00 บาท
210.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ขั้วกระเบื้อง E27 หุ้มยาง

ความยาวสายไฟ 10 เมตร

ขนาดสายไฟ VKF 2x0.5 sq.mm.

ปลั๊กเสียบ 2 ขาแบน 10A 250V

ทนกระแสได้ไม่เกิน 100W

ม.อ.ก. TIS-11PART5-2553