โคม โรงงาน 1x36W ปีก อลูมิเนียม (โคมเปล่า) (P-07)
250.00 บาท
417.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

(โคมเปล่า)

โคมโรงงาน 1x36W

ปีกอลูมิเนียม

ขั้วรับหลอดชนิดขาสปริง

อลูมิเนียมรีเฟลกเตอร์เพื่อกระจายแสง

ขนาดสินค้า 124x12x7.5 cm.

AC 220-240V 50/60Hz