พัดลม โซล่าเซลล์ ขนาด 16 นิ้ว (ข-44)
1,721.00 บาท
2,868.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

พัดลม โซล่าเซลล์ ขนาด 16 นิ้ว

DC 12V / 18W / 50Hz

สามารถตั้งเวลาปิดภายใน 1 ชั่วโมง

พร้อมแผงโซล่าเซลล์ และ สายคีบแบต

ขนาดรวมพัดลม กว้าง 43 cm. สูง 60 cm.

ขนาดแผงโซล่า 45x35x1.7 cm. / สายยาว 4 เมตร

ความยาวสายคีบแบต 1.5 เมตร