พัดลม คีบแบต ขนาด 16 นิ้ว (ข-43)
636.00 บาท
1,060.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

พัดลม โซล่าเซลล์ ขนาด 16 นิ้ว

DC 12V / 18W / 50Hz

สามารถตั้งเวลาปิดภายใน 1 ชั่วโมง

พร้อมสายคีบแบต

ขนาดรวมพัดลม กว้าง 43 cm. สูง 60 cm.

ความยาวสายคีบแบต 1.5 เมตร