สาย Y เข้า 1 ออก 2 หัวต่อ MC4 ต่อขนาน (Z-17)
186.00 บาท
310.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สาย Y เข้า 1 ออก 2

ต่อแบบขนาน

หัวต่อ MC4

3-Way

ขนาด 1.9x28.5 cm.