ไขควง หัวแบน เช็คไฟ วัดไฟ PHILIPS (Z-11)
20.00 บาท
33.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ไขควงหัวแบน เช็คไฟ วัดไฟ PHILIPS

ขนาดหัว (-) 3.0x52 mm.

ขนาดสินค้า 1.8x13.9 cm.