โคม ตะเกียง LED L6020 (W-07)
252.00 บาท
420.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โคมตะเกียง L6020

แสงเดย์ไลท์(ขาว)

ปรับความสว่างได้

ปรับตั้งและแขวนได้

AC 220-240V 50/60Hz