รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตซ์ (V-17)
146.00 - 159.00 บาท
243.00 - 265.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

รางปลั๊ก 3 ช่อง 3 สวิตซ์

3 เมตร และ 5 เมตร

ทนกระแสสูงสุด 2500W

ขนาดสายไฟ 0.75mm2