สวิตซ์ กริ่ง หลังเต่า (S-50)
14.00 บาท
23.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สวิตซ์กริ่งหลังเต่า

6A 250V

ขนาดสินค้า 5.7x3.8x3 cm.