ปลั๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้า มีสวิตช์ (ข-36)
64.00 บาท
107.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสวิตช์

คุณสมบัติสำคัญ: ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสวิตช์

รายละเอียดสินค้า :

  • ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน

  • มีสวิตซ์กลางทาง

  • มาตรฐาน มอก. 11-2553