หลอด ช็อตแมลง 15 วัตต์
115.00 บาท
192.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หลอดช็อตแมลง 15 วัตต์ 2 IN 1

  • ใช้กำลังไฟ 15 วัตต์

  • แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

  • ให้แสงสว่างพร้อมกำจัดแมลง

  • หรือจะกำจัดแมลงอย่างเดียวเพียงปิดและเปิดไฟอีกครั้ง

คำเตือน

  • เก็บให้พ้นมือเด็ก

  • มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่ขดลวดช็อตแมลงโปรดติดตั้งให้เสร็จก่อนเปิดสวิตช์ไฟ

  • ห้ามติดตั้งในตำแหน่งที่เปียกชื้นหรือโดนน้ำ

  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์จึงใช้งานได้