หลอด นีออน กลม 32W แสงเดย์ไลท์ DAI-SHIDA (F-01)
47.00 บาท
78.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หลอดนีออนกลม 32W แสงเดย์ไลท์ DAI-SHIDA

อายุการใช้งาน 10000 ชั่วโมง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม ขนาด Ø30x3.2cm

มอก. 2235-2557