ไฟกระพริบ 1000 หัว แสงวอมไวท์ 100 เมตร (X-01)
1,804.00 บาท
3,007.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ไฟกระพริบ 1000 หัว แสงวอมไวท์

สายสีดำ ยาว 100 เมตร/ม้วน

แสงวอมไวท์

ปรับแบบแสงได้ 8 แบบ