โคม โรงงาน 2x36W ปีก อลูมิเนียม (โคมเปล่า) (P-07)
792.00 บาท
1,320.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

(โคมเปล่า)

โคมโรงงาน 2x36W

ปีกอลูมิเนียม

ขั้วรับหลอดชนิดขาสปริง

อลูมิเนียมรีเฟลกเตอร์เพื่อกระจายแสง

ขนาดสินค้า 123.6x18x7.5 cm.

AC 220-240V 50/60Hz