โคมไฟ ติดผนัง กลม ส่องบน-ล่าง ขั้ว E27 (โคมเปล่า) (Q-01)
596.00 บาท
993.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
  • โคมไฟติดผนังทรงกระบอก

  • ส่องบน-ล่าง

  • สีดำ