โคมไฟ ตะเกียง YT-825 (W-10)
236.00 บาท
393.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
  • โคมไฟตะเกียง YT-825

  • เปิดอัตโนมัติแค่ดึงขึ้น

  • ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้

  • ชาร์จไฟเข้าจาก โซล่าเซล ไฟบ้าน และใส่ถ่านขนาดAA

  • พร้อมอุปกรณ์ชาร์จ