บล็อกยาง ขนาด 2x4 นิ้ว พร้อมปลั๊กกราวด์คู่ สายไฟ 5 เมตร 10 เมตร (V-14 , V-15)
168.00 - 198.00 บาท
280.00 - 330.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

บล็อกยาง ขนาด 2x4  นิ้ว พร้อมปลั๊กกราวด์คู่ สายไฟ 5 เมตร 10 เมตร

ทนแรงกระแทกรอบด้าน

สายไฟ VCT 2x1

พร้อมปลั๊กกราวด์คู่(รุ่นใหม่)