รางปลั๊ก ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง 3 ช่อง 5 เมตร Toshi Overload Protector 10A/250V 2300Watt มอก.2432-2555 (V-16)
228.00 บาท
380.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

รางปลั๊ก 3 ช่อง Toshi 5 เมตร

10A/250V 2300Watt

Overload Protector

Safety Shutter

Non-Flammable Material