รางปลั๊ก ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง 3 ช่อง 3 เมตร Toshi Overload Protector 10A/250V 2300Watt มอก.2432-2555 (V-16)
185.00 บาท
308.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

รางปลั๊ก 3 ช่อง Toshi 3 เมตร

10A/250V 2300Watt

Overload Protector

Safety Shutter

Non-Flammable Material