กิ๊ปตอกสายไฟ (แพ็ค 1 กล่อง) ขนาด 2x4 (ข-20)
10.00 บาท
17.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

(แพ็ค 1 กล่อง)

กิ๊ปตอกสายไฟ

ใช้ตะปูคอนกรีตแท้

มีขนาด 2C , 3C , 5C/RG6 , 2x1 , 2x1.5 , 2x2.5 , 2x4