กิ๊ป ตอก สายไฟ ขนาด 2x1.5 (แพ็ค 3 กล่อง) (ข-19)
48.00 บาท
80.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

(แพ็ค 3 กล่อง)

กิ๊ปตอกสายไฟ

ใช้ตะปูคอนกรีตแท้

มีขนาด 2C , 3C , 5C/RG6 , 2x1 , 2x1.5 , 2x2.5 , 2x4