กราวด์ โหลด ชุบ ทองแดง ขนาด 1 เมตร (ข-24)
107.00 บาท
178.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กราวด์โหลดชุบทองแดง ขนาด 1 เมตร

เหมาะสำหรับระบบสายดินในระบบไฟฟ้า

มีน็อตสำหรับยึด