ฟิวส์ แก้ว 30 มิล 10A (แพ็ค 2 กล่อง) (ข-32)
48.00 บาท
80.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

(แพ็ค 2 กล่อง)

ฟิวส์แก้ว

ขนาด 30 มิล

10 AMP