ฟิวส์ แก้ว 20 มิล 20A (แพ็ค 2 กล่อง) (ข-32)
44.00 บาท
73.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

(แพ็ค 2 กล่อง)

ฟิวส์แก้ว

ขนาด 20 มิล

20 AMP