โคมไฟ ถนน 1xE27 Sentoshi (โคมเปล่า) (P-04)
419.00 บาท
698.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โคมไฟถนน 1xE27 Sentoshi

AC 220-240V / 50-60Hz

ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงในตัว

1xE27

IP65

ISO 9001-2008

พร้อมเสาและอุปกรณ์ติดตั้ง