โคม ดาวน์ไลท์ เหลี่ยม 4 นิ้ว (โคมเปล่า) (Q-02)
225.00 บาท
375.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์เหลี่ยม

ขนาด 4 นิ้ว

สีขาว

ขนาดโคม 19x13.5x13.5 cm.

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง