โคม ดาวน์ไลท์ กลม 4 นิ้ว (โคมเปล่า) (Q-03) สีดำ
189.00 บาท
315.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โคมดาวน์ไลท์กลม

ขนาด 4 นิ้ว

สีดำ

ขนาดโคม Ø13.5x15 cm.

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง