ตู้ควบคุม

ตู้ควบคุมมอเตอร์บอกแรงดันไฟเข้า 

 

0-3แรง 1เฟส 0-3HP 220V

+ ใช้สำหรับควบคุมมอเตอร์

+ มีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้

+ ระบบควบคุมด้วยมือ (DOL-Starter)

+ ไฟแสดงสถานะ ไฟเข้า Digital(V), (A) การทำงานมอเตอร์ และไฟแสดงสถานะโอเวอร์โหลด

 

- Magnetic SN-11(20A) 220V

- Overload TH-N 20 18(22A)

- Breaker 32A 2P 220V

 

 

 

 

ตู้ควบคุม 

ตู้ควบคุมมอเตอร์ผ่านสวิตซ์อัตโนมัติ 

 

0-3แรง 1เฟส 0-3HP 220V

+ ใช้สำหรับควบคุมมอเตอร์ เครื่องปั้มน้ำไปยังถังเก็บน้ำ โดยใช้งานร่วมกับ ลูกลอยไฟฟ้า

+ ใช้สำหรับ ควบคุมมอเตอร์พัดลมเพื่อควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้งานร่วมกับ เทมเพอเรเจอร์คอนโทรล

+ มีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้

+ มีระบบควบคุมด้วยมือ และ อัตโนมัติ (DOL-Starter)

+ ไฟแสดงสถานะ ไฟเข้า มอเตอร์ทำงาน และโอเวอร์โหลด

 

- Magnetic SN-11(20A) 220V

- Overload TH-N 20 18(22A)

- Breaker 32A 2P 220V