แอร์โซล่าเซลล์

เป็นแอร์ที่ใช้ระบบไฮบริด อินเวอร์เตอร์ ใช้ไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์เป็นหลัก

หากระหว่างวันแดดมีไม่พอจะดึงไฟฟ้าบ้านมาผสมให้แอร์ทำงานต่อ

และเมื่อตกกลางคืนหรือไม่มีแดดจะใช้ไฟบ้านแทน

จึงทำให้ประหยัดไฟเมื่อใช้งานกลางวันได้มากกว่า 80%

 

*เหมาะสำหรับบ้าน ร้านค้า ออฟฟิศที่เปิดแอร์ตอนกลางวัน

รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี ส่วนแผงรับประกัน 15 ปี

ระยะเวลาคืนทุน 2-4 ปี เท่านัน

รับติดตั้งในเขตกรุงเทพๆ และปริมณฑล

 

 

ซื้อเฉพาะระบบโซล่าเซลล์

 

    

แอร์โซล่าเซลล์

อินเวอร์เตอร์โซล่าแอร์  รุ่น DPS 3.2Kw และ 5Kw

สามารถใช้ได้กับแอร์อินเวอร์เตอร์ทุกยี่ห้อมากกว่า 1 ตัว

ใช้กับแอร์ขนาด 12000 – 21000 BUT

ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 320 วัตต์ 10 และ 18 แผง

ระบบไฮบริด ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์เป็นหลัก

หากไฟมีไม่พอจะดึงไฟฟ้าบ้านมาผสม ให้แอร์ทำงานต่อ

เหมาะสำหรับบ้าน ร้านค้า ออฟฟิศที่เปิดแอร์ตอนกลางวัน

รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี ส่วนแผงรับประกัน 15 ปี

ระยะเวลาคืนทุน 2-3 ปี เท่านั้น

ลดราคารับหน้าฝน โทรติดต่อเข้ามาภายในเดือน

ก.ค.- ก.ย. 62   ลดทันที   10%

 

 

 พร้อม Air lnverter Carrier

ขนาด 8,500 BTU

แผงโซล่าเซลล์ 4 แผง

อินเวอร์เตอร์ควบคุม

46,800  บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งและ Vat7%)

   

  ไช้กับ Air lnverter Carrier

ขนาด 12,000 BTU

แผงโซล่าเซลล์ 5 แผง

อินเวอร์เตอร์ควบคุม

54,800  บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งและ Vat7%)

   

  ไช้กับ Air lnverter Carrier

ขนาด 18,000 BTU

แผงโซล่าเซลล์ 7 แผง

อินเวอร์เตอร์ควบคุม

73,080  บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งและ Vat7%)

   

   ไช้กับ Air lnverter Carrier

ขนาด 21,000 BTU

แผงโซล่าเซลล์ 8 แผง

อินเวอร์เตอร์ควบคุม

82,800  บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งและ Vat7%)

  

   ไช้กับ Air lnverter Carrier

ขนาด 25,000 BTU

แผงโซล่าเซลล์ 9 แผง

91,800  บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งและ Vat7%)

 

 DPS SOLAR AIR CONTROLLER (เฉพาะอินเวอร์เตอร์)

  

 DPS SOLAR AIR CONTROLLER

รุ่นใส่แบตเตอรี่ หรือไม่ใส่ก็ใด้

24,180  บาท

สามารถใช้กับ Air Inverter 9,000-24,000 BTU

ใช้กับแผง Solar cell สูงสุด 10 แผง

Dps-3.2 Kw

  

DPS SOLAR AIR CONTROLLER

รุ่นใส่แบตเตอรี่ หรือไม่ใส่ก็ใด้

30,180  บาท

สามารถใช้กับ Air Inverter 9,000x4 ชุด

ใช้กับแผง Solar cell สูงสุด 18 แผง

Dps-5 Kw

  

DPS SOLAR AIR CONTROLLER

รุ่นใส่แบตเตอรี่ หรือไม่ใส่ก็ใด้

30,180  บาท

สามารถใช้กับ Air Inverter 12,000x3 ชุด

ใช้กับแผง Solar cell สูงสุด 18 แผง

Dps-5 Kw

  

DPS SOLAR AIR CONTROLLER

รุ่นใส่แบตเตอรี่ หรือไม่ใส่ก็ใด้

30,180  บาท

สามารถใช้กับ Air Inverter 18,000x2 ชุด

ใช้กับแผง Solar cell สูงสุด 18 แผง

Dps-5 Kw

  

  DPS SOLAR AIR CONTROLLER

รุ่นใส่แบตเตอรี่ หรือไม่ใส่ก็ใด้

30,180  บาท

สามารถใช้กับ Air Inverter 21,000x2 ชุด

ใช้กับแผง Solar cell สูงสุด 18 แผง

Dps-5 Kw

 

 แผง Solar Cell

ชนิด โพลีคริสดัลไลน์ "Ameri Solar" 320W

5,180  บาท

ราคาต่อ 1 แผง  

( ไม่รวมค่าขนส่ง รวมภาษีมูลล่าเพิ่มแล้ว )